Psykolog i Århus C


 

Lyninterview med Sara

Allerførst så fortæl lige: Hvorfor har du som psykolog valgt at starte din egen psykologpraksis?

Jeg har tidligere været ansat i en almindelig privat psykologpraksis, men fandt ud af, at den traditionelle form simpelthen ikke passede til mig – hverken til den måde, hvorpå jeg gerne ville være psykolog eller ville praktisere.

Jeg gik derfor i længere tid med en stor lyst til (som siden blev til et decideret behov for) at nytænke mit fag og mit arbejdsliv. At skabe en for mig meningsfuld og anderledes psykologpraksis.

Så man kan sige, at udgangspunktet egentligt har været et ret egoistisk projekt, men som jeg naturligvis håber i dag også kommer mine klienter til gode.

 

På hvilken måde adskiller du dig fra andre psykologer? Du siger, at du har en moderne psykologpraksis, hvad menes der med moderne?

Man kan sige, at ambitionen har været et forsøg på at nyfortolke det ”at gå til psykolog”, og på den måde fungerer min psykologpraksis måske anderledes på nogle områder:

  1.  For det første inviterer jeg til personlige møder: Det betyder, at du som klient vil møde en professionel men også personlig psykolog - du vil møde mennesket bag psykologtitlen. Naturligvis med uændret fokus på dig og din proces. I samtalerne vil du forhåbentligt opleve, hvordan professionalisme kan gå hånd i hånd med en tryg, uformel og åben relation, og du vil mærke, hvor nærværende og afslappende det kan være, når vi mødes på den måde. Det betyder, at rammen måske kan opleves lidt opløftende, selv om der naturligvis også er plads til alt det svære. Vi favner det hele - vi kan grine, og vi kan græde. Det er min overbevisning og erfaring, at denne afdramatisering af det "at gå til psykolog" skaber en særlig kontakt mellem mine klienter og jeg.
  2. For det andet tilbyder jeg fleksible rammer tilpasset dig og dit liv: I mit tidligere arbejdsliv var min hverdag hektisk og rammerne standardiserede. Jeg oplevede, at mine klienter blev reducerede til numre i en række af mange. Ofte erstattede de hinanden i døråbningen, og de 45 minutter, som sessionerne varede, rakte ikke til egentlig fordybelse i samtalen. Det fungerede ikke for mig. Derfor har jeg lavet rammer, hvor der er overskud til hver enkelt klient. Der er tid imellem mine arbejdsopgaver og mine klienter, ligesom en almindelig samtale har en varighed på ca. 50-70 min. - eller hvad der nu passer situationen. Ydermere opdagede jeg, at jeg selv ikke passede ind i et 9-16 job. Derfor har vi i dag fleksible løsninger i forhold til lokation (fx online-samtaler) og tidspunkt (fx weekendtider). Det aftales individuelt, så det giver mening for både dig og mig.
  3. For det tredje arbejder jeg ud fra en empowerment-sundhedsfremmende tankegang: Jeg er optaget af at flytte mennesker fra levede liv til levende liv, dvs. jeg interesserer mig for, hvordan mennesker kommer til at leve liv, der er frie, menings- og lystfyldte. Samtalerne har fokus på det raske og at styrke ens iboende livskompetencer frem for en overoptagethed med diagnoser. Det er min erfaring, at en del af symptomer og lidelse forsvinder af sig selv, når vi i fællesskab finder frem til nye livskompetencer og bedre måder at være i livet på. Hos mig skal man ikke føle sig sygeliggjort, når man får hjælp af en psykolog. Mange mennesker oplever dette som et befriende paradigmeskifte og et fokus væk fra det behandlingsparadigme, der generelt fylder meget i psykologarbejde.

Jeg er uddannet psykolog (cand.psych.) og bor nær Århus med min mand og datter.

I dag udlever jeg min drøm om at være min egen chef og skabe mit eget arbejdsliv.

Et arbejdsliv med fokus på vores tid, vilkår og udfordringer.

Et arbejdsliv med formidling og tid til fordybelse i samtaler.

Som psykolog beskæftiger jeg mig derfor med det moderne liv, det moderne menneske og muligheder/udfordringer herved.

Derudover ønsker jeg at flytte ved forståelsen af, hvad det vil sige "at gå til psykolog", så det at opsøge professionel hjælp til at håndtere samt lære af livet gøres naturligt, let og meningsfuldt.

Psykolog i Århus C
  • Psykolog (cand.psych.)
  • Medlem af Dansk Psykolog Forening, der arbejder efter Psykolognævnets retningslinjer, psykologloven samt Etiske Principper for Nordiske Psykologer
  • Løbende supervision på praksis og videreuddannelse
  • Ekstern underviser hos Dansk Studie Center med hele verden som arbejdsplads
Din psykolog i Århus C