psykolog sara mygind

.

Den første samtale


For mange mennesker kan det være lidt af en overvindelse at tale med en psykolog for første gang. Dog giver næsten alle efterfølgende udtryk for, at det ikke var nær så svært, som man havde troet eller frygtet.

De fleste gør sig tanker om, hvordan det foregår, hvad man skal sige, om man bliver spurgt om noget ubehageligt osv. Derfor vil mange gerne på forhånd vide lidt om, hvordan det foregår hos en psykolog.

Det er svært at beskrive, hvordan det generelt set opleves at samtale med en psykolog, for det vil altid være et unikt møde mellem to unikke mennesker. Der er således ikke to relationer mellem psykolog og klient, der er ens.

Et godt pejlemærke som klient er dog, at man altid skal føle sig tryg, set og forstået samt have en oplevelse af, at man får en relevant sparring eller hjælp fra den pågældende psykolog.

På samme måde er det forskelligt, hvordan selve en samtale foregår, og den vil altid være tilpasset dig som klient. Der er ikke noget, du skal kunne eller vide i forvejen for at tale med en psykolog. Det er nemlig psykologens ansvar at tilrettelægge og styre samtalen. Det betyder, at du ikke behøver at bekymre dig om, hvad du skal sige eller være velforberedt.

Da psykologsamtaler også er en fælles proces, er du som klient naturligvis fuldstændig med til at forhandle rammerne og beslutte indholdet for samtalerne. Du vil fx aldrig bliver presset til at tale om ting, som du ikke ønsker.

Den første samtale indledes med en omhyggelig undersøgelse af din aktuelle situation og de forhold eller udfordringer, der har gjort, at du har opsøgt en psykolog.

Sammen med psykologen vil du i løbet af de første samtaler opnå et mere samlet billede af, hvad der skal udforskes i dig og dit liv, samt hvordan I i første omgang vil arbejde med det.

Uden at dette er en regel, så anbefaler jeg ofte vedr. forløb her i Mind Studio at starte med at mødes til samtaler en gang om ugen, hvis man kan få det til at passe. En gang om ugen giver en intens opstart, der muliggør at vi kan igangsætte et fordybende og relevant forløb.

Senere kan der planlægges længere tid imellem samtalerne. Målet med samtalerne er, at du skal hjælpes derhen, hvor du ønsker at være. For nogle mennesker kræver det få sessioner, for andre flere.