DET MODERNE PARFORHOLD

Parforhold, relationer, kærlighed, seksualitet og udfordringer herved er noget, der synes at optage os mere end nogensinde.

Vi lever i en tid, hvor der rykkes ved nogle af parforholdets basale fundamenter.

Hvor mange nye forskellige samlivsformer dukker op med delefamilier, regnbuefamilier, singleliv og par, der deler liv, men bor adskilt.

Hvor par i kriser finder vej via åbenhed, rummelighed, tilgivelse eller gode brud.

Aldrig har vi været mere fri til at træffe så mange beslutninger om vores kærlighedsliv, og aldrig har vi været så meget i tvivl om, hvordan vi skal relatere, elske og leve med hinanden.

TEMAER

SAMLIVSFORMER

Kernefamilien og det traditionelle parforhold suppleres i dag af mange andre samlivsformer.

FORSKELLIGHED

Forskelligheder og tilhørende konflikter i et parforhold skal være en styrke frem for et problem.

UTROSKAB

 Vores viden om utroskab er for begrænset. Det gør utroskab svær at håndtere i et forhold.

BRUD & SKILSMISSE

Sommetider er det at forandre et par- eller familieforhold den rigtige løsning på en svær situation.

RE-FORELSKELSE

Ja! Det er muligt at holde gang i spændring, begær, erotik og forelskelse i vores parforhold.

LIVSSVALG

Hvad sker der, når forholdet bevæger sig i nye retninger? Fordi vi vil noget nyt eller andet og sammen eller ej.

KOMMUNIKATION

Hvor gode er I til at kommunikere i forholdet? Om følelser, drømme, længsler, konflikter...

Par-Test

Få indblik i og overblik over jeres parforhold vha. forløbet Par-Test.  Til nysgerrige par som vil udvikling.

FOR ALLE PAR

Hvornår er det rigtigt at opsøge hjælp til sit parforhold?

Al for mange mennesker tror, at parterapi kun er for par i dyb krise eller er for par, der skal "fixes" pga. alvorlige akutte problemer. Men nej.

I nyere tid er parterapi heldigvis meget mere end det. Det er for alle, som er nysgerrige og gerne vil forbedre, forandre eller udvikle sig selv og forholdet.

Et parforhold er både to individer og et team. Derfor er der mange aspekter involveret i at have et velfungerende parforhold.

Aspekter som forståelse af personligheder, accept af forskelligheder, tilpasning til forandringer, kommunikation, samarbejde, konfliktmægling, krisehåndtering, forældreskab m.m..

Alle disse kræver viden, vi ikke nødvendigvis er givet på forhånd. Viden som der skal tilegnes, erfares og udvikles. Og hvorfor ikke opsøge hjælp til at få denne viden?

Hent inspiration fra den berømte parterapeut Esther Perel