Terapi Århus unge

UNGE

Er du trist eller ked af det (og muligvis tilmed uden rigtigt at vide hvorfor)?
Føler du dig utilstrækkelig eller forkert?
Søger du det perfekte men bliver aldrig helt tilfreds?
Kæmper du med angst - fx panikangst, præstationsangst eller eksamensangst?
Har du problemer i din familie, med dine venner eller din kæreste?
Oplever du, at dit liv og din hverdag bare er langt fra, hvad du ønsker dig?

... Det hele KAN faktisk blive bedre ...

 


Terapi i Århus til unge

Generation præstation

Mange unge kommer til Mind Studio med ønske om hjælp til at håndtere svære ting i livet. Fælles for alle er, at de er en gruppe af reflekterede, opmærksomme og omsorgsfulde mennesker.

Men de er også udtryk for en generation, som kommer med følelser af at være forvirrede, overvældede, udmattede, frustrerede eller forkerte i forhold til deres livssituation og i sammenligning med andre: ”Jeg lever ikke op til...”, ”Jeg ved ikke, hvad jeg vil...”, ”Jeg ville ønske, at jeg var mere...”, ”Jeg ville ønske, at jeg var bedre til...” osv.

Ofte ser vi paradokset: De unge er frie til at realisere sig selv som unikke individer med alverdens muligheder, men samtidig virker de ufrie, fordi der synes at være blevet smallere normer for, hvad der forekommer at være rigtige måder at tænke, føle, se ud og præstere på.

Derudover oplever mange unge desværre, at fjenden ikke er derude i samfundet men inden i dem selv – i sind, i krop som en mangel eller som en svaghed. De bebrejder sig selv, når de høje forventninger til sig selv og til livet ikke altid indfries trods anstrengelser og forsøg på kontrol.

Alt dette sætter de unge under et enormt præstationspres, hvor vores opgave som psykologer først og fremmest bliver at spørge:

"Kunne det være anderledes? Hvad skal der til af andre nyttige livsantagelser og -kompetencer for, at du som ung kan få et mere frigjort og lystfyldt liv?

 

Neden for ses en oversigt over emner, som unge ofte henvender sig med. Måske du genkender dig selv i noget? Ellers hjælper vi bestemt også med andet.

 

Kæmper du med angst eller har du oplevet angstanfald?
Føler du dig utilstrækkelig eller er bange for at gøre ting godt nok?
Oplever du pres eller problemer med dit skoleliv?
Ønsker du at snakke om sex, seksualitet eller dit kærlighedsliv?
Har du skænderier og konflikter med venner eller familie?
Er du utilfreds med din krop og/eller har en spiseforstyrrelse?
Terapi Århus unge

Særpris til unge

Det kan i dag være vanskeligt at finde økonomi til en samtale eller et forløb hos en privat psykolog.

Da vi har som fokus at hjælpe unge mennesker tilbydes derfor reduceret pris på samtaler til unge.

Læs mere om den første samtale her