.

PRIVATLIVS- OG COOKIEPOLITIK

.

PERSONDATAPOLITIK (GDPR)

 

Med virkning fra den 25. maj 2018 gælder nye og skrappere krav til it-sikkerheden og beskyttelsen af persondata i forbindelse med EU’s nye databeskyttelsesforordning (persondataforordningen, GDPR). I den sammenhæng følger Mind Studio v/ Psykolog Sara Mygind en persondatapolitik, der sikrer, at Mind Studio v/ Psykolog Sara Mygind lever op til forpligtelsen om at oplyse klienter om dataindsamling, dataopbevaring, datavideregivelse og klienters rettigheder.

 

TYPER AF OPLYSNINGER

Mind Studio v/ Psykolog Sara Mygind indsamler og gemmer personoplysninger om dig til brug for den journalførelse, vi som psykologer efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. [De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler].

Ud over de personoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge. [Jf. Sundhedslovens kapitel 9.]

Dette gælder samlet følgende typer af personoplysninger (i det omfang det er relevant for netop dig):

  • Almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.
  • Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): Helbredsoplysninger, seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi kan som tilføjelse registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. [Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].]

Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. [Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1].]

 

BEHANDLING AF OPLYSNINGER

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os.

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen. [Jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2.] I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

 

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.

I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. [Jf. sundhedslovens kapitel 9.]

Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har vi oplysningspligt, for at forebygge skaden. Hvis der er alvorlig mistanke om at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har vi underretningspligt.

De oplysninger, jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision.

Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din kommune eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale. Der videregives kun de oplysninger, som har betydning for behandling af din sag og kun med dit samtykke.

Ved manglende betaling sendes udestående til inkasso.

 

KLIENTENS RETTIGHEDER

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan indgå samarbejde med dig.

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

 


.

COOKIEPOLITIK

.

Denne hjemmeside anvender cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, ligesom de gemmer information om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre.

 

1. EJEROPLYSNINGER

Denne hjemmeside ejes af

Mind Studio v/Psykolog Sara Mygind

Filmbyen 2, st., tv.

8000 Århus C

Telefon: 21 73 07 04

.
2. COOKIES

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser, for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, indholdet bliver ikke delt med nogen, og de kan ikke indeholde virus. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.

.
3. OPBEVARING AF COOKIES

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

.
4. SLETNING AF COOKIES

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

.

5. UNDGÅELSE AF COOKIES

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/fravalg

.
6. GOOGLE ANALYTISK (TRAFIKMÅLING)

Hjemmesiden bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på hjemmesiden. Oplysningerne bruges internt, og sælges eller videregives ikke til andre.

 


 

KONTAKT

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Mind Studio v/ Psykolog Sara Mygind.

 

Mind Studio v/ Psykolog Sara Mygind

Filmbyen 2, 8000 Århus C

Telefon: 20 96 76 35

.

Dato: Århus, 25/05/2018