Mind Studio

MIND STUDIO

Lyninterview med Sara om Mind Studio

Allerførst så fortæl lige: Hvorfor har du som psykolog valgt at etablere din egen psykologpraksis?

Jeg har tidligere været ansat i en almindelig privat psykologpraksis, men fandt ud af, at den traditionelle form simpelthen ikke passede til mig – hverken til den måde, hvorpå jeg gerne ville være psykolog eller ville praktisere.

Jeg gik derfor i længere tid med en stor lyst til (som siden blev til et decideret behov for) at nytænke mit fag og mit arbejdsliv. At skabe en for mig meningsfuld og anderledes psykologpraksis.

Så man kan sige, at udgangspunktet for Mind Studio egentligt har været et ret egoistisk projekt, men som jeg naturligvis håber i dag også kommer mine klienter til gode.

På hvilken måde adskiller du dig fra andre psykologer? Du siger, at du har en moderne psykologpraksis, hvad menes der med moderne?

Man kan sige, at ambitionen har været et forsøg på at nyfortolke det ”at gå til psykolog”, og på den måde fungerer min psykologpraksis måske anderledes på nogle områder:

 1) For det første inviterer jeg til personlige møder: 

Det betyder, at du som klient vil møde en professionel men også personlig psykolog - du vil møde mennesket bag psykologtitlen. Naturligvis med uændret fokus på dig og din proces.

I samtalerne vil du forhåbentligt opleve, hvordan professionalisme kan gå hånd i hånd med en tryg, uformel og åben relation, og du vil mærke, hvor nærværende og afslappende det kan være, når vi mødes på den måde.

I Mind Studio arbejder vi i spændingsfeltet mellem terapi, coaching og rådgivning, hvilket gør, at rammen måske kan opleves lidt opløftende, selv om der naturligvis også er plads til alt det svære. Vi favner det hele - vi kan grine, og vi kan græde.

Det er min overbevisning og erfaring, at denne afdramatisering af det "at gå til

psykolog" skaber en særlig kontakt mellem mine klienter og jeg, som er nøglen til forandring.

2) For det andet tilbyder jeg fleksible rammer tilpasset dig og dit liv: 

I mit tidligere arbejdsliv var min hverdag hektisk og rammerne standardiserede.

Jeg oplevede, at mine klienter blev reducerede til numre i en række af mange. Ofte erstattede de hinanden i døråbningen, og de 45 minutter, som sessionerne varede, rakte ikke til egentlig fordybelse i samtalen. Det fungerede ikke for mig.

Derfor har jeg lavet rammer, hvor der er overskud til hver enkelt klient. Der er tid imellem mine arbejdsopgaver og mine klienter, ligesom en almindelig samtale har en varighed på ca. 50-70 min. - eller hvad der nu passer situationen.

Ydermere opdagede jeg, at jeg selv ikke passede ind i et 9-16 job. Derfor har vi i dag fleksible løsninger i forhold til lokation (fx online-samtaler) og tidspunkt (fx weekendtider). Det aftales individuelt, så det giver mening for både dig og os.

3) For det tredje arbejder jeg ud fra en empowerment-sundhedsfremmende tankegang:

I Mind Studio er vi optagede af at flytte mennesker fra levede liv til levende liv, dvs. vi interesserer os for, hvordan mennesker kommer til at leve liv, der er frie, menings- og lystfyldte.

Samtalerne hos os har derfor fokus på det raske og at styrke ens iboende livskompetencer frem for en overoptagethed med diagnoser.

Det er min erfaring, at en del af symptomer og lidelse forsvinder af sig selv, når vi i fællesskab finder frem til nye livskompetencer og bedre måder at være i livet på. Hos os skal man ikke føle sig sygeliggjort, når man får hjælp af en psykolog.

Mange mennesker oplever dette som et befriende paradigmeskifte og et fokus væk fra det behandlingsparadigme, der generelt fylder meget i psykologarbejde.

Mind Studio er din psykologhjælp

Tilgang

Som psykologer arbejder vi i Mind Studio ud fra en systemisk tilgang i kombination med nyere kognitive terapiretninger (Acceptance and Commitment Therapy, ACT og metakognitiv terapi, MCT), men vi er bredt orienterede, da det vigtigste udgangspunkt altid vil være dig som klient og din særlige situation – ikke en bestemt teori eller teknik.

For os er selve mødet imellem dig og psykologen af helt særlig betydning.

Den centrale tænkning i vores arbejde er: Hvad kan øge et menneskes følelse af livskraft? Hvad kan give et menneske mere frihed til at vælge sin levevis? Og hvad kan give et menneske en følelse af retning for sig selv i livet?

I Mind Studio ser vi os mennesker som livsduelige og overlevelsesdygtige af natur. Vi vil livet, og vi vil leve - sommetider ved vi bare ikke hvordan. Sommetider bliver vi bremset i at mærke os selv og vores naturlige livsimpuls. Sommetider tillærer vi os livsstrategier, som engang var brugbare, men som nu ikke længere er hensigtmæssige. For det meste sker det hele ubevidst og kan være vanskeligt selv at få øje på.

Her begynder det terapeutiske og rådgivende arbejde:

Når mennesker kommer til os, er det med et ”problem” og en tilhørende lidelse eller ubehag, som de ønsker sig af med. Men det viser sig oftest, at dette "problem" faktisk er en hensigtsmæssig forholdemåde eller livsstrategi, som de har benyttet for at kunne klare deres nuværende livssituation. For nogle klienter kan dette være svært at se og forstå i begyndelsen af samtalerne.

For det videre arbejde i samtalerne betyder det, at det ”problem”, som en klient kommer med, ikke nødvendigvis bare skal fjernes i første omgang. I samtalerne undersøger vi derfor først, hvordan ”problemet” opleves og fungerer. Her har du som klient ekspertrollen med opgave at lære os, hvordan det er at være dig. Vores ekspertrolle som psykologer er at se dig og bringe dig videre ved hjælp af vores psykologfaglige viden og erfaring.

Sammen forsøger vi i fællesskab at finde og afprøve andre sundere og bedre forholdemåder eller livsstrategier. Vi øver nye livskompetencer. Sommetider arbejder vi på nye konkrete handlingsmuligheder, andre gange gælder det en forandring i grundantagelser, livsanskuelser og i de fortællinger, som man har med sig i bagagen og fortæller sig selv. For det meste arbejdes der med det hele.

"Samtalerne tager afsæt i at styrke det sunde og

livskraftige iboende i dig og ikke i at skulle “fjerne

sygdom” eller "slippe problemet". Forstå mig ret: 

Det sidste er en yderst vigtig del af det terapeutiske

og rådgivende arbejde, men det vil ofte ske helt af

sig selv, når du begynder at bevæge dig med nye

livskompetencer."

Læs også: Om Sara