Psykolog i Århus C


 

Det moderne liv i dag er ikke nødvendigvis et let liv at leve. Det gælder også vores privatliv og arbejdsliv. Vi kan føle os ufrie i det, der skulle være frit, utrygge i det, der skulle være trygt og ulykkelige i det, der skulle være lykkeligt.

Som moderne mennesker er de fleste af os performere i en eller flere sammenhæng. I alle livsbaner – når vi arbejder, når vi relaterer, når vi elsker – møder vi i os selv et ønske om at præstere; at gøre det godt, at føle os tilstrækkelige, at opnå noget særligt.

Konsekvensen er ofte en anstrengende livsførelse i jagten efter noget andet og noget bedre. En livsførelse i højt tempo ledsaget af indre pres, angst, stress, udmattelse, psykisk smerte og livskriser.

Jeg lever af at stille spørgsmålet: Kan det være anderledes? Kan vi leve det moderne liv på en mere frisættende måde?

Har du mistet fodfæstet i dit liv for en stund eller ønsker hjælp til personlige udfordringer?

 

Din psykolog i Århus


 

  • Fylder forventnings- og præstationspres for meget i dit liv?
  • Vil du have en hverdag med mindre ræs og hamsterhjul?
  • Er du ramt af stress, udmattelse eller udbrændthed?
  • Er du utilfreds med dit liv eller i tvivl om, hvilken retning du skal gå?
  • Har du svært ved at balancere arbejde, familieliv og egentid?
  • Ønsker du at forandre dit kærlighedsliv eller arbejde med dit parforhold?