.

MIND STUDIO

PSYKOLOGPRAKSIS v/ PSYKOLOG SARA MYGIND

.

HVEM

Mind Studio er en moderne psykologpraksis, der vil psykologi og praksis lidt anderledes: I Mind Studio arbejdes der ud fra en empowerment-sundhedsfremmende tilgang, inviteres til (mere) personlige møder og tilbydes (mere) fleksible rammer. Mind Studio er ejet af psykolog Sara Mygind.

HVAD

Mind Studio er optaget af det moderne liv og de udfordringer, som det moderne menneske mø-der i livet. Med et eksistentielt og systemisk ud-gangspunkt formidler Mind Studio viden om det moderne liv psykologisk set samt hjælper men-nesker med at tackle individuelle udfordringer - gældende både det svære og det skabende liv. Fælles for det hele er det en udforskning af leve-de liv i bevægelse mod mere levende liv.

HVOR

Mind Studio har lokation i Århus & nær Odder, Skanderborg og Horsens. Start evt. med at booke et 30 min. uforpligtende møde, hvor vi sammen kigger på, hvordan et forløb kunne se ud for dig. Kontakt på 21730704 eller mindstudio@saramygind.dk

.

ARBEJD MED MIND STUDIO

FOR ALLE: ISÆR MELLEM 15-40 ÅR (GENERATION Y & Z)

Oplever du angst, tristhed, stress, udmattelse, lavt selvværd eller selvtillid, identitetskrise, livskrise, afhængighed, sorg eller på anden vis modgang i dit privatliv og ønsker dy at tackle udfordringen, finde fodfæste og mærke større livslyst? 

Aldrig har vi følt os så ulykkelige i det lykkelige, ufrie i det frie, umulige i det mulige og ene-stående i det enestående. Vores tid kendetegnes ofte ved dets frihedspotentialer, dynamik og udviklings-muligheder, men samtidig må vi anerkende, at dette ikke nødvendigvis giver lettere liv at leve. Det moderne liv antager blot nye lidelsesformer og ubehag. I Mind Studio undersøger vi det svære og udfordrende i dit liv, og du får hjælp til både at favne samt lære af livet – også når det er aller-sværest. Det er en fælles rejse igennem modgang, som både vil forandres og forandre. LÆS MERE...

FOR PERFORMERE: STUDERENDE, SPORTSUDØVERE, KUNSTNERE, IVÆRKSÆTTERE, SELVSTÆNDIGE, LEDERE M.M.

Ønsker du ønsker hjælp til at mestre et studie- eller arbejdsliv med præstationer?

Det moderne karriereliv fylder meget i vores tid og rummer forventningspres, der løbende stiller os over for forskellige psykologiske udfordringer. I Mind Studio går vi bag om præstationerne og arbej-der med dig som menneske – ikke blot performer. Vi udforsker, hvordan du i et mere frit og lystbe-tonet liv kan performe og samtidig passe på og udvikle dig som menneske. Arbejdet kan omhandle konkret mentaltræning, life skills træning eller dybere psykologiske problemstillinger som håndte-ring af lav selvtilllid, præstationsangst, tab af motivation, depression, stress, udbrændthed, work-life ubalance, identitetskrise, eksistentiel undring, konflikter i relationer, afhængigheder osv. LÆS MERE...

FOR SINGLER OG PAR

Ønsker du/I at undersøge og arbejde med emner i forhold til sex, kærlighed og/eller parforhold?

Det moderne forhold er fyldt med spørgsmål om, hvordan vi relaterer og elsker med et andet men-neske. Og svarene er ofte åbne, flydende eller paradokse. Hos Mind Studio inviteres der ind i et for-domsfrit og fortroligt rum, hvor det er muligt at at dykke ned i alle disse spørgsmål - og tilhørende udfordringer. Måske du som single er nysgerrig eller har udfordringer ang. fx forhold til krop, seksualitet, sexliv eller dating? Måske I som par fx ønsker at genopdage begær, lyst og intimitet, håndtere konflikter og forskellighed eller at komme igennem en krise? Du kan komme alene med fokus på at udforske dig selv, eller I kan komme som par, hvor vi ser på udfordringer i jeres sam-liv. LÆS MERE...


 

NYHEDER

NYT TILBUD TIL KRÆFTRAMTE

CancerMind forløb: En drøm går i opfyldelse! Så er Mind Studio i luften med et særligt tilbud til kræftramte og pårørende. Jeg selv erfarede en markant ensomhed og manglede et relevant psykolog- eller samtaletilbud, da jeg som 26-årig blev ramt af kræft [...]

PSYKOLOGHJÆLP TIL UNGE

I en tid hvor mange unge kæmper og har behov for at vende det, som kan være svært i livet, tilbyder Mind Studio særlige ungesamtaler og -forløb i en uformel og afslappende atmosfære. Jeg glæder mig over at præsentere et koncept, hvor jeg forsøger at være den psykolog, som jeg selv gerne ville have mødt […]

NY LOKATION: MIND STUDIO SOM DEL AF HIVE

Mind Studio har flyttet sit kontor fra Århus C til et kontorfællesskab nær Århus Havn. Kontorfællesskabet hedder Kaospilot HIVE og ligger i Filmbyen. Et kreativt sted med højt til loftet og vide rammer, som passer lige til ånden i Mind Studio. [...]