Psykolog Århus

Mind Studio er en moderne psykologpraksis om det moderne liv. Her beskæftiger vi os med psykologien i det moderne liv samt de psykologiske udfordringer, du som moderne menneske møder. Særligt er det en optagethed af os mennesker som performere og hele vores præstationskultur. I Mind Studio undersøger vi derfor, hvordan vi mennesker kan leve mere frie, sunde og nydelsesfyldte liv i en tid, hvor ambitioner og præstationer er så fremtrædende idealer.

Mind Studio formidler viden om det moderne liv psykologisk set samt hjælper mennesker med at tackle performanceudfordringer såvel i privatlivet som i professionelt virke.

Vi arbejder i spændingsfeltet mellem almen klinisk terapi og performance-coaching. Her integreres systemisk tænkning, eksistentiel psykologi og kognitive terapiretninger (CBT & ACT) med sport- og performancepsykologi.


Som moderne mennesker er de fleste af os performere. I en eller anden sammenhæng. I alle livsbaner – når vi skaber, når vi relaterer, når vi elsker – møder vi i os selv et ønske om at præstere; at gøre det godt, at føle os tilstrækkelige, være noget særligt. Ofte ledsages ønsket af et indre pres, der bremser os i udfoldelse eller leder til psykisk smerte, kriser m.m.

Jeg lever af at stille spørgsmålet: ”Kan det være anderledes?” Kan vi leve det moderne liv på en mere fritsættende måde? Hvad er det gode liv?

Hvad vil der ske, hvis vi slækker på kravene om at præstere privat og professionelt? Vil vi få større kontakt til livslyst? Og kommer vi med kontakt til livslyst ikke blot til at leve bedre liv, men også til at præstere bedre? Vil vi leve og præstere bedre, må vi altså slippe idealet om præstationen i sig selv! Et paradoks.

Velkommen hos Mind Studio

     -  Sara Mygind, psykolog (og en af det moderne livs mange performere)


 

HVEM

Mind Studio er en moderne psykologpraksis, der vil psykologi og praksis lidt anderledes: I Mind Studio arbejdes der ud fra en empowerment-sundheds-fremmende tilgang, inviteres til (mere) personlige møder og tilbydes (mere) fleksible rammer. Mind Studio er ejet af Sara Mygind, psykolog Århus & Odder.

HVAD

Mind Studio er optaget af det moderne liv og de psykologiske udfordringer, som det moderne men-neske møder. Mind Studio formidler viden om det moderne psykologisk set samt hjælper mennesker med at tackle performance-udfordringer såvel i privatlivet som i professionelt virke. Fælles for det hele er det en udforskning af 'Det gode liv' - fra levede liv til mere levende liv.

HVOR

Du finder Mind Studios kontorer i Filmbyen, Århus C, som en del af kontorfællesskabet Kaospilot HIVE. Start evt. med at booke et 30 min. uforpligtende møde, hvor vi sammen kigger på, hvordan et forløb kunne se ud for dig. Kontakt på 21730704 eller mindstudio@saramygind.dk


 

MIND STUDIO PÅ INSTAGRAM

  • Maxinne Bjrk Min InstaInspiLady over dem alle Powerkvinden der ihellip
  • The Bucket List 10 ting at n p 10 dage?hellip
  • Mind Studio  en moderne psykologpraksis om det moderne performancehellip
  • Dagens tema har vret livsdrmme og valg En af dehellip