MIND STUDIO 

EN MODERNE PSYKOLOGPRAKSIS - OM DET MODERNE LIV

Mind Studio er en moderne psy-kologpraksis, der vil psykologi og praksis lidt anderledes: Mind Stu-dio inviterer til personlige møder, tilbyder fleksible rammer og ar-bejder ud fra en empowerment-sundhedsfremmende tilgang. Mind Studio er ejet af psykolog Sara Mygind.

Mind Studio hjælper mennesker med at tackle udfordringer i det moderne liv samt formidler viden om det moderne liv psykologisk set. Særligt er det en optagethed af tidens præstationskultur og men-nesket som performer - såvel i professionelt virke som i privat-livet.

Mind Studio arbejder i spændings-feltet mellem almen klinisk terapi og performance-coaching, hvor sy-stemisk tænkning, eksistentiel psy-kologi og kognitive terapiretninger (CBT & ACT) integreres med sport- og performancepsykologi. Fælles for det hele er det en udforskning af levede livmod mere levende liv.

Du finder Mind Studios kontorer i Filmbyen, Århus C og i Dronning-ensgade, Odense C. Start evt. med at booke et 30 min. uforpligtende møde, hvor vi sammen kigger på, hvordan et forløb kunne se ud for dig. Kontakt på 21730704 eller mindstudio@saramygind.dk


 

I Mind Studio beskæftiger vi os med det moderne menneske og det moderne liv. Vi under-søger, hvordan vi mennesker kan leve mere frie og lystfyldte liv i en tid, hvor ambitioner og præstationer er fremtrædende i vores kultur. 

Som moderne menneske er de fleste af os performer. I en eller anden sammenhæng. I alle livsbaner – når vi skaber, når vi relaterer, når vi elsker – møder vi i os selv et ønske om at præstere; at gøre det godt, at føle os tilstrækkelige, at være noget særligt. Konsekvensen kan være en anstrengende livsførelse i en evige jagt på noget bedre. En livsførelse ledsaget af indre pres, stress, udmattelse, psykisk smerte eller livskrise, alt imens vi bremser os selv i udfoldelse. 

Jeg lever af at stille spørgsmålet: Kan det være anderledes? Kan vi leve det moderne liv på en mere fritsættende måde? Hvordan leves det gode liv? Hvad vil der egentligt ske, hvis vi slækker på kravene om at præstere professionelt og privat? Vil vi få større kontakt til livs-lyst? Og kommer vi med kontakt til livslyst ikke blot til at leve bedre liv, men også til at præ-stere bedre?

Vil vi leve og præstere bedre, må vi altså slippe idealet om præstationen i sig selv.

Et paradoks.

Velkommen hos Mind Studio

Sara Mygind, psykolog (og en af det moderne livs mange performere)


 

MIND STUDIO PÅ INSTA

  • Det blev Fiji!! Yay!! I novemberdecember rejser jeg endnu enhellip
  • Lidt af rejsemedaljens bagside Nr klokken er 0130 lokaltid manhellip
  • Kontrakten er underskrevet Decemberrejse og oplevelser i vente En mnedhellip
  • Er du arbejdende kvinde i eller omkring rhus og sgerhellip
  • I dagens samtaler med klienter gik et tema flere gangehellip

 

KOMMENDE EVENTS