PSYKOLOG ÅRHUS & ODDER


 

HVEM

Mind Studio er en moderne psykologpraksis, der vil psykologi og praksis lidt anderledes: I Mind Studio arbejdes der ud fra en empowerment-sundheds-fremmende tilgang, inviteres til (mere) personlige møder og tilbydes (mere) fleksible rammer. Mind Studio er ejet af Sara Mygind, psykolog Århus & Odder.

HVAD

Mind Studio er optaget af det moderne liv og de psykologiske udfordringer, som det moderne men-neske møder. Med et eksistentielt og systemisk ud-gangspunkt hjælper Mind Studio mennesker med at være i livet - både når vi relaterer, skaber og elsker. Fælles for det hele er det en udforskning af levede liv i bevægelse mod mere levende liv.

HVOR

Du finder Mind Studios kontorer i Filmbyen, Århus C, som en del af kontorfællesskabet Kaospilot HIVE samt nær Odder, Horsens og Skanderborg. Start evt. med at booke et 30 min. uforpligtende møde, hvor vi sammen kigger på, hvordan et forløb kunne se ud for dig. Kontakt mindstudio@saramygind.dk eller på 21730704.


 

I Mind Studio beskæftiger vi os med psykologien i det moderne liv samt de psykologiske udfordringer, du som moderne menneske møder. Særligt er det en optagethed af, hvad man kan kalde det præsterende moderne liv, og hvordan vi mennesker kan leve mere frie, sunde og nydelsesfyldte liv i en tid, hvor ambitioner og præstationer er fremtrædende idealer – bevidst som ubevidst – i vores livsførelse.

Som moderne mennesker er de fleste af os performere. I en eller anden sammenhæng. I alle livsbaner – når vi relaterer, når vi skaber, når vi elsker – møder vi i os selv et ønske om at præstere; at gøre det godt, at føle os tilstrækkelige, være noget særligt. Ofte ledsages ønsket af et ydre eller indre pres, der kan bremse udfoldelse og føre til ubehag, smerte, kriser m.m.

Jeg lever af at stille spørgsmålet: ”Kan det være anderledes?”

Kan vi leve det moderne præsterende liv på en mere fritsættende måde? Hvad vil der ske, hvis vi slipper krav og pres om at præstere, når vi relaterer, skaber eller elsker? Vil vi få større kontakt til (livs)lyst? Og kommer vi med kontakt til (livs)lyst ikke blot til at leve bedre men også præstere bedre? Vil vi leve og præstere bedre, må vi lære at slippe idealet om præstationen i sig selv. Et paradoks.

Velkommen hos Mind Studio

     -  Sara Mygind, Psykolog (og en af det moderne livs mange performere)

 

  

ARBEJD MED MIND STUDIO

 


 

TIL DIG I DIT PRIVATLIV

Oplever du angst, tristhed, stress, udmattelse, lavt selvværd eller selvtillid, identitetskrise, livskrise, afhængighed, sorg eller på anden vis problemer i dit privatliv, og ønsker du at tackle udfordringen, finde fodfæste og mærke større livslyst? 

Aldrig har vi følt os så ulykkelige i det lykkelige, ufrie i det frie, umulige i det mulige og ene-stående i det enestående. Vores tid kendetegnes ofte ved dets frihedspotentialer, dynamik og udviklingsmuligheder, men samtidig må vi anerkende, at dette ikke nødvendigvis giver lettere liv at leve. Det moderne liv antager blot nye lidelsesformer og ubehag. I Mind Studio undersøger vi det svære og udfordrende i dit liv, og du får hjælp til både at favne samt lære af livet – også når det er allersværest. Det er en fælles rejse igennem modgang, som både vil forandres og forandre. LÆS MERE...


 

TIL DIG I DIT PROFESSIONELLE LIV

(STUDERENDE, SPORTSUDØVER, ARTIST, IVÆRKSÆTTER, SELVSTÆNDIG, LEDER M.M.)

Ønsker du hjælp til at mestre dit professionelle liv med passioner, business og/eller karriere?

Det moderne professionelle liv fylder meget i vores tid og rummer pres, der løbende stiller os over for forskellige psykologiske udfordringer. I Mind Studio går vi bag om præstationerne og arbejder med dig både som professionel performer og som menneske. Vi udforsker, hvordan du i et mere frit og lystfyldt liv kan performe og samtidig udvikle og passe på dig selv. Arbejdet kan omhandle coachende udviklingsopgaver som mentaltræning (fx oparbejde robusthed eller levere toppræstationer), life skills træning, karriere- og ledersparring, eller fokus kan være af mere terapeutisk karakter (fx håndtering af præstationsangst, stress og udbrændthed, identitetskrise, eksistentiel krise, konflikter i relationer, afhængigheder osv.) LÆS MERE...

 

 


 

TIL DIG/JER I SINGLE- ELLER SAMLIVET

Ønsker du/I at undersøge og arbejde med emner i forhold til sex, kærlighed og/eller parforhold?

Det moderne samliv er fyldt med spørgsmål om, hvordan vi møder, elsker og lever sammen med et andet menneske. Og svarene er ofte åbne, flydende eller paradokse. Hos Mind Studio inviteres der ind i et fortroligt og fordoms-frit rum, hvor det er muligt at at dykke ned i alle disse spørgsmål og tilhørende udfordringer. Måske du som single er nysgerrig eller har udfordringer ang. fx forhold til krop, seksualitet, sexliv eller dating? Måske I som par fx ønsker at genopdage begær, sexlyst og intimitet, håndtere konflikter og forskellighed eller at komme igennem en krise? Du kan komme alene med fokus på at udforske dig selv, eller I kan komme som par, hvor vi ser på udfordringer i jeres samliv. LÆS MERE...