PSYKOLOG ÅRHUS & ODDER


I Mind Studio beskæftiger vi os med psykologien og hele vores moderne præsterende liv. Eller det vil sige egentligt er jeg optaget af, hvordan vi mennesker kan leve mere frie, lette, sunde og nydelsesfyldte liv i en verden med præstationer, ambitioner og ofte manglende kontakt til (livs)lyst.

I alle livsbaner – det svære liv, det skabende liv, det elskende liv – møder vi ydre og indre pres, der bremser udfoldelse og ledsages af ubehag, angst, smerte, kriser m.m.

Her bliver mit spørgsmål: ”Kunne det være anderledes?”

Vil du leve det præsterende liv på en ny måde, må du udleve din ambition om præstation på en ny måde. Et paradoks.

Velkommen hos Mind Studio

- Psykolog Sara Mygind


 

HVEM

Mind Studio er en moderne psykologpraksis, der vil psykologi og praksis lidt anderledes: I Mind Studio arbejdes der ud fra en empowerment-sundheds-fremmende tilgang, inviteres til (mere) personlige møder og tilbydes (mere) fleksible rammer. Mind Studio er ejet af Sara Mygind, psykolog Århus & Odder.

HVAD

Mind Studio er optaget af det moderne præsteren-de liv og de psykologiske udfordringer, som det mo-derne menneske møder. Med et eksistentielt og sy-stemisk udgangspunkt hjælper Mind Studio menne-sker med at være i livet -  både det svære, det skab-ende og det elskende liv. Fælles for det hele er det en udforskning af levede liv i bevægelse mod mere levende liv.

HVOR

Du finder Mind Studios kontorer i Filmbyen, Århus C, som en del af kontorfællesskabet Kaospilot HIVE samt nær Odder, Horsens og Skanderborg. Start evt. med at booke et 30 min. uforpligtende møde, hvor vi sammen kigger på, hvordan et forløb kunne se ud for dig. Kontakt  mindstudio@saramygind.dk eller på 21730704.

 


 

ARBEJD MED MIND STUDIO

.


 

FOR DIG SOM PRIVATPERSON

Oplever du angst, tristhed, stress, udmattelse, lavt selvværd eller selvtillid, identitetskrise, livskrise, afhængighed, sorg eller på anden vis modgang i dit privatliv, og ønsker du at tackle udfordringen, finde fodfæste og mærke større livslyst? 

Aldrig har vi følt os så ulykkelige i det lykkelige, ufrie i det frie, umulige i det mulige og ene-stående i det enestående. Vores tid kendetegnes ofte ved dets frihedspotentialer, dynamik og udviklingsmuligheder, men samtidig må vi anerkende, at dette ikke nødvendigvis giver lettere liv at leve. Det moderne liv antager blot nye lidelsesformer og ubehag. I Mind Studio undersøger vi det svære og udfordrende i dit liv, og du får hjælp til både at favne samt lære af livet – også når det er allersværest. Det er en fælles rejse igennem modgang, som både vil forandres og forandre. LÆS MERE...


 

FOR DIG SOM PERFORMER

(FX STUDERENDE, SPORTSUDØVER, ARTIST, IVÆRKSÆTTER, SELVSTÆNDIG, LEDER M.M.)

Ønsker du ønsker hjælp til at mestre et studie- eller arbejdsliv med præstationer?

Det moderne karriereliv fylder meget i vores tid og rummer forventningspres, der løbende stiller os over for forskellige psykologiske udfordringer. I Mind Studio går vi bag om præstationerne og arbejder med dig som menneske – ikke blot performer. Vi udforsker, hvordan du i et mere frit og lystbetonet liv kan performe og samtidig passe på og udvikle dig som menneske. Arbejdet kan omhandle konkret mentaltræning, life skills træning eller dybere psykologiske problemstillinger som håndtering af lav selvtilllid, præstationsangst, tab af motivation, depression, stress, udbrændthed, work-life ubalance, identitetskrise, eksistentiel undring, konflikter i relationer, afhængigheder osv. LÆS MERE...


 

FOR DIG SOM SINGLE & JER SOM PAR

Ønsker du/I at undersøge og arbejde med emner i forhold til sex, kærlighed og/eller parforhold?

Det moderne forhold er fyldt med spørgsmål om, hvordan vi relaterer og elsker med et andet menneske. Og svarene er ofte åbne, flydende eller paradokse. Hos Mind Studio inviteres der ind i et fortroligt og fordoms-frit rum, hvor det er muligt at at dykke ned i alle disse spørgsmål og tilhørende udfordringer. Måske du som single er nysgerrig eller har udfordringer ang. fx forhold til krop, seksualitet, sexliv eller dating? Måske I som par fx ønsker at genopdage begær, lyst og intimitet, håndtere konflikter og forskellighed eller at komme igennem en krise? Du kan komme alene med fokus på at udforske dig selv, eller I kan komme som par, hvor vi ser på udfordringer i jeres samliv. LÆS MERE...