MIND STUDIO

EN MODERNE PSYKOLOGPRAKSIS - OM DET MODERNE LIV

Hjælp til det moderne liv - professionelt og privat

 


 

 

 

ABOUT

 

 

 

WORK

(WITH ME)

 

 

 

BLOG

 

 

 

KONTAKT


I Mind Studio beskæftiger vi os med det moderne menneske og det moderne liv. Her undersøger vi, hvordan vi mennesker kan leve mere frie, menings- og lystfyldte liv i en tid, hvor præstationer og høje idealer for det gode liv er med til at fjerne kontakt til frihed, mening og lyst i vores hverdagsliv. 

Som moderne menneske er de fleste af os performer. I en eller anden sammenhæng. I alle livsbaner – når vi skaber, når vi relaterer, når vi elsker – møder vi i os selv et ønske om at præstere; at gøre det godt, at føle os tilstrækkelige, at opnå noget særligt. Konsekvensen kan være en anstrengende livsførelse i en evige jagt på noget andet, noget bedre. En livsførelse ofte ledsaget af indre pres, stress, udmattelse, psykisk smerte eller livskrise, alt imens vi bremser os selv i udfoldelse.

I Mind Studio arbejder vi derfor med mennesker, der udfordres, er faret vild eller har mistet fodfæste for en stund i deres liv. Som menneske. Som performer. I professionelt virke. I privatlivet.

Jeg lever af at stille spørgsmålet: Kan det hele være anderledes? Kan vi leve det moderne liv på en mere fritsættende måde? Hvordan leves det gode liv? Hvad sker der, når vi forandrer vores tilgang til at præstere professionelt og privat? Vil vi få større kontakt til livslyst? Og kommer vi med kontakt til livslyst ikke blot til at leve bedre liv, men også til at præstere bedre?

Vil vi leve og præstere bedre, må vi altså slippe idealet om præstationen i sig selv.

Et paradoks.

Velkommen hos Mind Studio & Mind Studio Online

Sara Mygind, psykolog (og en af det moderne livs mange performere)

 


 

 MIND STUDIO

Filmbyen 2, 8000 Århus C    

mindstudio@saramygind.dk

+ 45 21730704

 

 

 SHARE A LITTLE LOVE

 

MEDLEM AF