Psykolog Aarhus 

 

MIND STUDIO

HJÆLP TIL DET MODERNE LIV

 

 

PROFESSIONEL 

PERFORMERE I BUSINESS / SPORT / ARTS 

 

 

PRIVAT

KVINDER / MÆND I PRIVATLIVET

 

 

UNGE

UNGE & STUDERENDE

 

  

KONTAKT

BOOKING & ADRESSE

Psykolog Aarhus

Velkommen hos Mind Studio

I Mind Studio beskæftiger vi os med det moderne menneske og det moderne liv

Her arbejder vi med mennesker, der er udfordret, er faret vild eller har mistet fodfæste for en stund i deres liv

- som menneske og som performer

- i privatlivet og i professionelt virke

 

Vi undersøger, hvordan vi mennesker kan leve mere frie, menings- og lystfyldte liv i en tid, hvor præstationer og høje idealer for det gode liv er med til at fjerne kontakt til frihed, mening og lyst i vores liv.

Som moderne menneske er de fleste af os performere. I en eller anden sammenhæng. I alle livsbaner – når vi skaber, når vi relaterer, når vi elsker – møder vi i os selv et ønske om at præstere fx at gøre det godt, at føle os tilstrækkelige eller at opnå noget særligt. Konsekvensen kan være en anstrengende livsførelse i en evig jagt på noget andet, noget bedre. En livsførelse ofte ledsaget af angst, indre pres, stress, udmattelse, psykisk smerte eller livskrise, alt imens vi bremser os selv i udfoldelse.

Jeg lever af at stille spørgsmålet: Kan det være anderledes? Kan vi leve det moderne liv på en mere fritsættende måde? Hvad sker der, når vi forandrer vores tilgang til at præstere privat og professionelt? Vil vi få større kontakt til livslyst? Og kommer vi med kontakt til livslyst ikke blot til at leve bedre liv, men også til at præstere bedre?

 


 

Som psykolog arbejder jeg i spændingsfeltet mellem klinisk psykologi, almen psykologi og performancepsykologi med en kombination af terapi og coaching. Du vil derfor møde mig som både psykolog og coach i en "afdramatiseret" og opløftende, men samtidig professionel ramme.

Derudover er Mind Studio en psykologpraksis, der vil psykologi og praksis lidt anderledes: I Mind Studio inviteres du til personlige samtaler, tilbydes fleksible rammer og mødes ud fra en empowerment-sundhedsfremmende tilgang. Læs mere

Du finder Mind Studios kontor i Filmbyen, Århus C. Start evt. med at booke et 30 min. uforpligtende møde, hvor vi sammen kigger på, hvordan et forløb kunne se ud for dig. Kontakt på 21730704 eller mindstudio@saramygind.dk

Ønsker du online samtaler tilbyder jeg dette gennem Mind Studio Online - en platform for psykologhjælp online.

 

 

 MIND STUDIO

Filmbyen 2, 8000 Århus C    

mindstudio@saramygind.dk

+ 45 21730704

 

 

 SHARE A LITTLE LOVE

 

MEDLEM AF